Usługi księgowe IBG w skrócie

 • Na życzenie serwis przewozowy
 • Sortowanie i porządkowanie Państwa dokumentów księgowych
 • Kontowanie i księgowanie operacji gospodarczych Państwa księgowości finansowej
 • Sporządzanie analiz i statystyk finansowych i gospodarczych
 • Sporządzanie danych, na życzenie także z uwzględnieniem miejsc powstawania kosztów
 • Uzgadnianie kont
 • Administracja i kontrola nad pozycjami nierozliczonymi (dłużnicy i wierzyciele)
 • Bieżące rozliczanie wynagrodzeń
 • Przygotowywanie zgłoszeń do podatku dochodowego
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i kas chorych
 • Bankowość elektroniczna
 • Zautomatyzowana windykacja pozasądowa
 • Wymiana danych z urzędami finansowymi i doradcami podatkowymi
 • Sporządzanie analiz gospodarczych dla zakładu
 • Nadrabianie zaległości
 • Monitorowanie wierzycieli i dłużników
 • Praca na miejscu z istniejących systemów komputerowych i oprogramowania
 • Zabezpieczanie danych zgodnie z ordynacją podatkową (AO)
 • Bezpośrednia kooperacja z doradcami podatkowymi i adwokatami
 • Informacja kliencka zawsze aktualna do pobrania

Dzięki gruntownemu wykształceniu naszych pracowników, wieloletniemu doświadczeniu i stałemu doskonaleniu możemy zaoferować Państwu najwyższej jakości usługi w zakresie księgowości.

Ponadto sortujemy wszystkie Państwa dokumenty i księgujemy Państwa bieżące operacje gospodarcze. Używamy przy tym najnowszego oprogramowania do księgowania.

Państwa dane są archiwizowane na zabezpieczonych w wysokim stopniu serwerach i są przesyłane za pomocą kodowania SSL. Kopie bezpieczeństwa należą do naszych standardów.

Kontrolujemy wszelkie zalecenia prawne, terminy, a na życzenie terminy Państwa spotkań. Z urzędem finansowym i doradcą podatkowym pracujemy ręka w rękę.